NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne

Allianz i Commercial na czele

Allianz i Commercial Union wygrały kolejną edycję naszego rankingu OFE według realnego wyniku finansowego. W ciągu czterech lat funkcjonowania II filaru zarobiły dla swoich klientów odpowiednio 9,25% i 9,12%. Wyniki te uwzględniają już inflację z tego okresu (do kwietnia 2003).

Przeczytaj nasze sprostowanie - "Nationale na czele"

Sprostowanie AIG OFE

Różnice procentowe przekładają się na coraz większe sumy w gotówce. W perspektywie kolejnych 30 lat różnica pomiędzy najlepszym a najsłabszym OFE mogłaby urosnąć szacunkowo do kilkunastu tysięcy złotych, co może mieć poważny wpływ na tę część emerytury, która będzie pochodzić z drugiego filaru.

Obaj zwycięzcy majowego rankingu zawdzięczają swój sukces niskim opłatom od składek i dobrym inwestycjom (jest to system naczyń połączonych, oba elementy wzajemnie się wspierają).
Allianz od początku funkcjonowania przebijał stawkami konkurentów. Jego oferta jest bardzo atrakcyjna także dla osób zmieniających fundusz, gdyż jako jedyny uzależnia opłatę od składek nie od stażu członkowskiego, lecz roku kalendarzowego. Obecnie wynoszą one 5%.
Commercial Union znalazł złoty środek na sytuację polskiego rynku finansowego. Po dwóch latach członkostwa opłata od składek w tym OFE spada z najwyższego poziomu na rynku (10%) do najniższego. Dzięki temu z każdym miesiącem dłuższego stażu realna alokacja środków poważnie wzrasta. Dodatkowo pionowi inwestycyjnemu udaje się utrzymywać regularny, wysoki wzrost wartości aktywów. W historii tego OFE były tylko dwa miesiące, w których fundusz dostał zadyszki. Łączyło się to z przebudową portfela akcji.

Ranking banków dla firm

Warto też zwrócić uwagę na decyzje inwestycyjne obu funduszy. Commercial Union należał przez prawie półtora roku do najagresywniejszych, lokując w akcjach GPW (która nie wyglądała najlepiej) ponad 30% aktywów. Dopiero w ostatnich czterech miesiącach udział akcji w portfelu spadł do ok. 24%. Podobną strategię miał Allianz, który odważnie inwestował aktywa w akcje w 2002 roku. Wcześniej i obecnie - podobnie jak Commercial Union - zrezygnował z agresywnych lokat. Udział akcji spadł do ok. 15% aktywów.

Rynek OFE odżył dzięki poprawie koniunktury giełdowej. Z inwestycjami dobrze radzi sobie choćby Sampo (zysk 8,99%), ale na jego miejsce w rankingu wpływa wysokość opłat, które są bardzo wysokie (8%) i nie spadają. Do peletonu należy również PZU Złota Jesień (+8,93%) oraz Polsat (+8,83%), który wciąż zbiera efekty doskonałych wyników z początków działania drugiego filara.

(18.05.2003, rekonstr. 13.06.03)


 NAWIGATOR:      Strona główna -> Doniesienia i nowości: Fundusze emerytalne