NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Skarbiec-Emerytura
 

OFE Skarbiec-Emerytura

 • OFE Skarbiec-Emerytura jest zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec-Emerytura SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 106,1 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Pekao SA.
 • OFE ma 452 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a.


  Wyniki finansowe PTE Skarbiec-Emerytura:
  1999 r. - strata netto 104,2 mln zł
  2000 r. - strata netto 39,7 mln zł
  2001 r. - strata netto 42,6 mln zł
  2002 r. - strata netto 29,6 mln zł
  2003 r. - zysk netto 17,8 mln zł
  2004 r. - zysk netto 3,3 mln zł
  2005 r. - zysk netto 7,9 mln zł
  2006 r. - zysk netto 15 mln zł
  2007 r. - zysk netto 17,2 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Opłaty od składek dla osób, które do 1 kwietnia 2004 r. wypracowały co najmniej 25-miesięczny staż członkowski.
  Staż członkowski jest naliczany nie od chwili podpisania umowy, lecz od momentu wpłynięcia do funduszu pierwszej składki.
  Do końca 2011 r. opłata od składek wynosi 5,9%.
  W 2012 r. opłata od składek wynosi 5,25%.
  W 2013 r. opłata od składek wynosi 4,375%.
  Od 2014 r. opłata od składek wynosi 3,5%.

  Prezes PTE: brak. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Skarbiec-Emerytura