NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Aegon

OFE Aegon

Uwaga! Poniższe dane uwzględniają stan po przeprowadzeniu fuzji z PTE Skarbiec-Emerytura.

 • OFE Aegon jest zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aegon SA.
 • Kapitały własne PTE wynoszą 75,9 mln zł (2005).
 • Depozytariuszem OFE jest Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA).
 • OFE ma 797 tys. członków. (sprawdź saldo transferowe)
 • Adres PTE: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18A.


  Wyniki finansowe PTE Aegon:
  1999 r. - strata netto 135,4 mln zł
  2000 r. - strata netto 16,4 mln zł
  2001 r. - zysk netto 3,1 mln zł
  2002 r. - strata netto 11 mln zł
  2003 r. - strata netto 1,2 mln zł
  2004 r. - zysk netto 18,3 mln zł
  2005 r. - zysk netto 7,9 mln zł
  2006 r. - zysk netto 16,4 mln zł
  2007 r. - zysk netto 19,8 mln zł

  Źródło: raporty KNUiFE/KNF
  Opłaty od składek dla osób, które do 1 kwietnia 2004 r. wypracowały ponad 24-miesięczny staż członkowski.
  Staż członkowski jest naliczany nie od chwili podpisania umowy, lecz od momentu wpłynięcia do funduszu pierwszej składki.
  Do końca 2011 r. opłata od składek wynosi 5,9%.
  W 2012 r. opłata od składek wynosi 5,25%.
  W 2013 r. opłata od składek wynosi 4,375%.
  Od 2014 r. opłata od składek wynosi 3,5%.
  Wyżej wymienione obniżenie opłaty od składek obowiązuje od 1 lipca 2008 r.

  Prezesem PTE jest Jarosław Kubiak. •  NAWIGATOR:      Strona główna -> Emerytury z trzech filarów -> Prezentacje OFE -> OFE Aegon